سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پوریا علمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان
امید نعمت الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان
داود سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر عالم رجبی – دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در عصر حاضر که منابع سوخت های فسیلی رو به کاهش است، استفاده از انرژی های تجدید پذیر و از جمله استفاده از انرژی باد جایگزین مناسبی است، که می تواند بقای بشر را تضمین نماید. بهره برداری از انرژی باد جهت تولید برق با استفاده از توربینهای بادی از جمله کاربرهای مورد علاقه دولتها می باشد. همچنین از عمده کاربردهای دیگر انرژی باد، بهره برداری به منظور پمپاژ آب به نواحی مختلف جهت کشاورزی، دامپروری، آبیاری مراتع و جنگل هاست. این عمل با استفاده از پمپهایی صورت می گیرد که انرژی آنها از توربین های بادی تامین می شود. مسأله انتخاب موقعیت مکانی مناسب برای توربین های بادی مولد برق به دلیل حجم سرمایه گذاری بالا نسبت به توربین های بادی که برای پمپاژ استفاده می شود، با دقت بیشتری صورت می گیرد. برای احداث نیروگاه برق بادی اولین و مهم ترین گام، یافتن و تأیید مناطق دارای پتانسیل مناسب باد برای نصب توربین های بادی است. بدین منظور، با نصب ایستگاه های بادسنجی استاندارد، رژیم جریان باد مورد بررسی قرار می گیرد و موقعیتهایی که دارای پتانسیل مناسبی هستند، شناسایی می شوند. در پژوهش حاضر داده های حاصل از ایستگاه های موجود در استان خراسان رضوی به صورت آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا سرعت باد در ارتفاع ۴۰، ۳۰، و ۱۰ متری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین گلباد جهت وزش باد بررسی گردیده است. با تخمین پتانسیل انرژی باد توسط تابع توزیع احتمال ویبول برای دوره مورد بررسی، چگالی توان باد بدست آورده شده است.