سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلال بازرگان – استادیار دانشگاه زنجان
علیرضا معظمی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به مهار آبهای سطحی و تولید انرژی الکتریکی توسعه احداث سدهای مخزنی و برقابی را در مناطق کم آبی همچون کشور ما امری اجتناب ناپذیر کرده است دربرخی موارد پتانسیل آبدهی مناسب رودخانه شرایط توپوگرافی مخزن و محور سد و … اولویت احداث سدهایمخزنی و برقابی را فراهم می سازد ولی ممکن است وجود ژیپس و انیدریت در پی و تکیه گاههای محور انتخابی امکان احداث سد را با سوال روبرو سازد اگرچه احداث سد برروی چنین ساختارهای زمین شناسی منع کلی نشده است ولی رفتار ژیپس در معرض جریان آب به دلیل پتانسیل زیاد انحلال پذیری آن تهدید کننده و موجب نگرانی می باشد تجزیه و تحقیقات انجام شده نشان میدهد که پتانسیل انحلال پذیری مصالح ژیپسی همواره درمعرض جریان آب با سرعت بالا تهدیدکننده بوده است.