سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رشیدزاده – خیابان شهید قاسمی، ضلع شمال‌غرب دانشگاه صنعتی شریف، جهاد دانشگاهی ص
محمدحسین شمس –
امیرحسین شیخ –
پری خادمی ندوشن –

چکیده:

یکی از مهم‌ترین مراحل اولیه‌ی احداث یک نیروگاه فتوولتائیک، مکان‌یابی و ارزیابی شرایط اقلیمی، آب و هوایی و پتانسیل تابش منطقه‌ی مورد نظر است. در این تحقیق پتانسیل اقلیمی و تابش منطقه‌ی هلجرد (استان البرز) برای احداث نیروگاه فتوولتائیک بررسی می‌گردد. به این منظور پس از شناسایی نزدیکترین ایستگاه‌های هواشناسی، پتانسیل اقلیمی و تابش خورشیدی به کمک محاسبه‌ی میانگین‌های بلند مدت ماهانه‌ی دما، رطوبت نسبی، تابش روزانه و سمت و سرعت باد در بازه‌ی زمانی ۱۹۸۵-۲۰۰۸، مورد بررسی قرار می‌گیرد. به دلیل تاثیر بالای تابش خورشیدی بر خروجی نیرو‌گاه فتوولتائیک، مقدار میانگین ماهانه‌ی این پارامتر به دو روش «مدل ایزوتروپیک» و «استفاده از داده‌های هواشناسی» اندازه‌گیری شده است. مدل ایزوتروپیک به دلیل دقت بالا و سهولت استفاده و همچنین تلفیق روابط ریاضی و داده‌های هواشناسی (ضریب صافی هوا)، برای محاسبه‌ی خروجی نیروگاه در این تحقیق انتخاب گردیده و برای تعیین ضریب صافی هوا در منطقه‌ی هلجرد از رابطه‌ی تجربی ارائه شده بر پایه‌ی داده‌های ساعات آفتابی استفاده شده است ‏[۸]. در نهایت تاثیر کلیه‌ی عناصر اقلیمی بر بازده و خروجی نیروگاه فتوولتائیک تحلیل می‌گردد و بر این اساس ضریب ظرفیت نیروگاه فتوولتائیک در منطقه هلجرد ۱۹% بدست آمده است، که در میان این‌گونه نیروگاه‌ها عدد قابل توجه و مطلوبی محسوب می‌شود.