سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمشید یاراحمدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
مجید رضایی بنفشه – استاد رشته جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز
ناهید فتح اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
نسرین حاجی حسنی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

امروزه کاربرد مطالعات اقلیمی در تعیین نوع فعالیت انسان ها در زمینه های اقتصادی ، صنعتی و خصوصا در کشاورزی بدونمطالعه و شناسایی پدیده ها و عناصر اقلیمی موفقیت آمیز نخواهد بود. از طرفی شمال غرب کشور ایران از مناطقی است کهاقتصاد آن شدیدا وابسته به فعالیت های کشاورزی بوده و یکی از قطب های مهم در این زمینه محسوب می شود در همینراستا در تحقیق مذکور با بررسی موثر عناصر اصلی اقلیمی مناطق مناسب و مساعد کشت گردو شناسایی گردید به همینمنظور لایه های حاصله برای عناصر اقلیمی( دمای جوانه زنی ، دمای گل دهی ، دمای رشد و رسیدن میوه ، بارش سالانه و رطوبت نسبی هوا ) در محیط GIS با روش همپوشانی وزن دار با استفاده از توابع مدل سازی در محیط تحلیلگر مکانی با هم تلفیق شد و در نهایت نقشه نهایی به منظور امکان سنجی اراضی استان آذربایجان شرقی جهت کشت گردو از لحاظ عناصر اقلیمی بدست آمد نتایج نشان داد که از لحاظ عناصر اقلیمی ۴/۵۵ درصد از کل مساحت استان دارای شرایط کاملاً مناسب برای کشت گردو می باشد ، ۳۳ درصد شرایط نسبتا مناسب و ۱۱/۶ درصد دارای تناسب بحرانی می باشند . هیچ ناحیه ایی ا ز استان شرایط نامناسبی را برای کاشت این محصول ندارد.استان شرایط نامناسبی را برای کاشت این محصول ندارد .