سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسین دیوان – دانکشده علوم زمین، دانشگاه دامغان
علی اکبر حسن نژاد – دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان

چکیده:

پهنه دگرگونی کوه کفتری در حاشیه شمالی واحد ساختاری ایران مرکزی در جنوب شهرستان شاهرود واقع شده است. این مطالعه به منظور پی جویی مقدماتی جهت بررسی پتانسیل اقتصادی و تهیه نقشه های ژئوشیمیایی کانی های که می توانند نشانگر کانسار سازی در منطقه باشند بر روی کانی های سنگین در ۱۳ شاخه از آبراهه های اصلی منطقه انجام گرفت. مطالعه و بررسی بر روی ۱۳ نمونه برداشت شده از رسوبات آبراهه ها به روش مایعات سنگین (بروموفرم)، برای ۴۴ کانی انجام پذیرفت، که نتایج حاصل از مطالعه کانی سنگین بصورت کیفی (Quality) بوده، به منظور انجام داده پردازی با استفاده از فرمول : [(۲٫۵)=S.B.Y.D.10000/A.C.(PPM) مقدار گرم در تن] ، توسط نرم افزار excel نتایج حاصل به داده های کمی (Quantity) تبدیل و سپس با استفاده از نرم افزار Arcview نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی کانی های امید بخش مگنتیت، مالاکیت، پیریت- لیمونیت، پیریت- اکسید، پیریت، شیلیت، هماتیت، آپاتیت، باریت، گارنت، گالن و لیمونیت در منطقه کوه کفتری تهیه گردید.