سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد امین زارعی درمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند
سعید افتاده – مشاور شرکت اندیشه کانی کاران بیرجند
غلامرضا فتوحی راد – استادیارگروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در واقع بخشی از نقشه ۱:۱۰۰٫۰۰۰ روم در محدوده چهارگوش ۱:۲۵۰٫۰۰۰ قائن است. این منطقه از دیدگاه تکتونیکی در زون زمین ساختی شرق ایران واقع شده است. یک رخنمون از این شیل ها با توجه به بررسی داده های ماهواره ای (TM)، نقشه های زمین شناسی ۲۵۰۰۰۰/۱ و۱۰۰۰۰۰/۱، پی جویی صحرایی و بررسی های آزمایشگاهی برای تهیه آجر مناسب تشخیص داده شد. با توجه به این که درصد سیلیس، آهک و اکسیدهای آهن و آلومینیوم در تهیه آجرشیلی اهمیت دارد و نتایج آنالیز شیمیایی سهم مناسبی را برای سیلیس، آهک و اکسیدهای آهن و آلومینیوم نشان می دهد، لذا نمونه ها پس از تست و تعیین کیفیت برای تهیه آجر شیلی مناسب تشخیص داده شد.