سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایمان اکبرپور – دانشجوی دکتری صنایع کاغذو خمیر
محمدرضا پسرکلو – دانشجوی کارشناسی ارشد فراورده های چندسازه چوبی
احمدرضا سرائیان – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیما سپه وند – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

محدودیت سطح جنگلهای تجاری و کاهش مواد اولیه مورد نیاز صنایع چوب و کاغذ موجب نگران های جدی در تامین چوب مورد نیاز صنایع کشور شده است. باگاس بخش باقیمانده ساقه نیشکر بوده و به عنوان یکی از ارزان ترین و مناسب ترین مواد خام کاغذسازی دردنیا محسوب میش ود ساقه نیشکر پس از بریده شدن و انتقال آن به کارخانه شیره آنها خارج شده و پسماند باقیمانده می توانددر مصارف صنعتی به ویژه تولید کاغذ استفاده گردد درحال حاضر صنایع توسعه نیشکر در جنوب محدوده کشت ۸۴ هزار هکتار را طراحی کرده اند و با دوطرح نیشکر هفت تپه و کارون سطح زیرکشت به حدود ۱۲۰۰۰۰ هزار هکتار خواهد رسید با توجه به اینکه هزینه های جمع آوری خرد کردن و تمیزسازی باگاس نسبت به سایر گیاهان غیرچوبی به عهده کارخانه شکر می باشد لذا بخش مهمی از برنامه تامین مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ کشور باید براساس توسعه هرچه بشتر سطح کشت نیشکر تنظیم شود شواهد بدست آمده نشان میدهد کها ز هر ۳۵ تن باگاس تر می توان حدود ۳/۵ تا ۴/۵ تن خمیر کاغذ رنگبری شده تهیه کرد و هزینه خمیر کاغذ تولیدی از باگاس حداقل چهار برابر کمتر از هزینه تولید خمیر کاغذ از چوب به لحاظ مواد اولیه مصرفی می باشد.