سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه سرابی جماب – عضو هیات علمی گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی پژوهشکده علوم و فنا
معصومه مهربان سنگ آتش – عضو هیات علمی گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی پژوهشکده علوم و فنا
المیرا حقیقی – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
سیدعلی مرتضوی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ایران یکی از کشورهای عمده صادرکننده کشمش در سال‌های اخیر می‌باشد و انواع کشمش تولیدی در ایران به بسیاری از کشورها صادر می‌شود؛ بنابراین اطمینان از کیفیت میکروبی و ایمنی آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این تحقیق بررسی میزان آلودگی قارچی کشمش‌های متداول خراسان رضوی و ارزیابی پتانسیل توکسین‌زایی آنها با استفاده از محیط کشت نارگیل آگار بود. ۵۰ نمونه کشمش (پلویی و پیکامی) در سال ۱۳۸۸ از شهرهای عمده تولید کننده کشمش استان خراسان رضوی تهیه گردید و تا انجام َآزمایشات لازم در یخچال نگهداری شد. آزمایشات در پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد (۸۹-۱۳۸۸) انجام شد. نتایج نشان داد که از ۵۰ نمونه کشمش مورد آزمایش ۶ نمونه (۱۲%) فاقد آلودگی قارچی و ۴۴نمونه (۸۸%) آلودگی قارچی داشت. از نظر میزان آلودگی قارچی٬ در نمونه های شهر قوچان کمترین آلودگی و در نمونه های شهر کاشمر بیشترین آلودگی قارچی مشاهده شد. در بررسی نمونههای آلوده زیر نور فرابنفش درمحیط کشت آگار نارگیل٬ ۲۹ نمونه (۹/۶۵%) آفلاتوکسین مثبت و تعداد ۱۵ نمونه (۰۹/۳۴%) فاقد توانایی تولید آفلاتوکسین بودند