سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهره صفارزاده متین – استادیار گروه شیمی آلی و دارویی – پژوهشکده فناوریهای شیمیایی – سازمان پ
حیدر محمودی نجفی – استادیار گروه شیمی آلی و دارویی – پژوهشکده فناوریهای شیمیایی – سازمان پ

چکیده:

با توجه به عدم ارائه جزئیات کامل مربوط به برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه فناوری ذخیره سازی هیدروزن در کشور در سند راهبردی پیل سئختی ، تدوین نقشه راه به منظور بومی سازی تهیه و کاربرد سیستمهای متنوع دخیره هیدروزن ضروری است. در این راستا نیاز به انجام مطالعات امکان سنجی و ارزیابی امکانات و پتانسیل های موجود در کشور از نظر فنی و اقتصادی وجود دارد. اولین گام شناسایی متخصصان و دانشمندان برجسته کشور فعال دذر زیمنه ذخیره سازی هیدروزن است. در مطالعه حاضر با استناد به پایگاههای اطلاعاتی بین المللی و ملی ، اطلاعات مربوط به مقالات ، سمینارهای ارائه شده در کشور ، پایان نامه های انجام شده ، پروژه های پژوهشی ئ اختراعات ثبت سده در زمینه ذخیره یازی هیدروژن استخراج شده است.