سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم زارع – کارشناسان ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فضل اله کریمی –
فروغ قاسمی –
رحیم زارع –

چکیده:

اکوتوریسم پدیده ای نسبتا تازه درصنعت گردشگری است که تنها بخشی ازکل این صنعت را تشکیل میدهد و بسیاری از کشورهای جهان را برآن داشته است که سرمایه گذاریهای عمده ای را به این بخش اختصاص دهند ازجمله مهمترین جاذبه های طبیعی مناطق کویری و بیابانی هستند که حدود ۹۰ درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده اند وجود چنین وسعتی از نواحی خشک لزوم توجه به پتانسیلهای مناطق مذکور را درزمینه صنعت اکوتوریسم به ویژه دراستان سیستان و بلوچستان که درمرکز ایران قرارگرفته است ضروری میسازد براین اساس دراین مقاله سعی شده است تا به معرفی پتانسیلهای اکوتوریستی کویرهای اطراف استان سیستان و بلوچستان پرداخته شود و جنبه های مدیریت پایدار گردشگری دراین مناطق با رویکرد اکوتوریسم مورد دقت و توجه قرارگیرد.