سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام فتحی – کارشناس ارشد آنالیز عددی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود محسنی مقدم – استاد بخش ریاضی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله پایداری روش هم محلی اسپلاین برای حل معادله انتگرال_دیفرانسیل ولترا مرتبه اول قرار گرفته است.نشان داده شده که پایداری روش به نقاط هم محلی وابسته است و به پارامترهای هم محلی بستگی ندارد.در پایان یک مثال و نتایج عددی این بررسی آورده شده است.