سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم یادگارخسرویه – دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیامک اسماعیل زاده خادم –
مهدی صنعتی –
رضا مهیمنی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

میزهای ایزولاسیون ارتعاشات بطور گسترده به منظور حذف ارتعاشات درادوات با تکنولوژی نانو و ازمایشهای نوری بکارمیرود میز ایزولاسیون ازدو جزاصلی پایه های نیوماتیک و رویه تشکیل شده ویکی ازنکات مهم درطراحی و عملکرد میزپایداری گرانشی رویه است دراین مقاله محدوده پایداری گرانشی رویه با درنظرگرفتن رویه بصورت شناورروی پایه های نیوماتیک محاسبه شده و پارامترهای موثربرپایداری شامل فاصله پایه های نیوماتیک فاصله مرکز جرم ازمحورتقارن و سختی پایه های نیوماتیک استخراج می شود همچنین برخلاف گذشته که مرزناحیه پایداری بصور ت هرمی درنظر گرفته می شد با استفاده ازرابطه پایداری مشخص شد که این مرز سهموی است.