سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین کمالی یزدی – کارشناس ارشد سازه
سیداحمد کبریائی – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

رفتار ترک ها درمهندسی عمران و مکانیک از جمله موارد مورد توجه محققین می باشد یکی از روشهای بررسی ترکها روش المان مرزی دوگانه می باشد دراین مقاله فرمول بندی روش المان مرزی دوگانه مرسوم و روش المان مرزی دوگانه وزن دار شده زمانی برای مسائل الاستودینامیک ارایه شده است روش مرسوم دارای مشکلات ناپایداری درپاسخ های محاسبه شده است لذا استفادها ز روشهایی که این ناپایدار را کاهش دهد حائز اهمیت می باشد هدف اصلی این پژوهش بررسی پایداری پاسخهای محاسبه شده درروش وزن دار شده زمانی می باشد دراین مقاله دو مدل شامل ترک درمحیط سه بعدی و درفضای زمانی به کمک روش مرسوم و روش وزن دار شده زمانی مورد بررسی قرارگرفته است مدلها برای گامهای زمانی متفاوت بررسی شده اند.