سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی اسماعیلی – استادیار عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه اهن دانشگاه علم و صنعت ایر
عباس قلندرزاده – استادیار عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه تهران
مهدی پرتویان نوزاد – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامیمهاباد

چکیده:

بکارگیری دیوارهای خاک مسلح بدلیل سرعت و سهولت اجرا و هزینه تمام شده پایین تر در مقایسه با سایر انواع سازه های نگهبان در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری قرارگرفته است ا زجمله کاربردهای اصلی این نوع دیوار در محیطهای شهری می توان به مهار ترانشه ها و همچنینکاربرد به عنوان کوله پلها اشاره نمود. یکی از چالشهای اساسی در استفاده از این سیستم های نگهبان در شهرهای بزرگ د رنقاطی همچون ترانشه های مشرف به بزرگراهها امکان فروریزش انها در شرایط بحرانی زلزله است با توجه به قرارگیری ایران روی کمربند زلزله و پراکندگی گسلهای فعال در کلان شهرها تخریب سازه های نگهبان یاد شده و انسداد شریانهای حیاتی شهری که امکان امداد رسانی را در شرایط پس از زلزله فراهم می سازند لزوم نگاهی دقیق و موشکافانه تر به مساله پایداری لرزه ای دیوارهای خاک مسلح را بیش از پیش مشخص می سازد.