سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید پورکریمی کوکنه – مربی آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت،ای
معین یزدان پرست – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان ،ایران
محمود حسنلوراد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ،ایران

چکیده:

برای اینکه بتوانیم پایداری سد را تعیین کنیم از نرم افزارGeostudioبخشSLOPE/W برای بدست آوردن ضریب اطمینان پایداری سد استفاده کردیم . این قسمت از نرم افزار برخلاف بخش مختلف دیگر ، از روش تعادل حدی برای تعیین ضریب اطمینان شیب ها استفاده میکند .برای تحلیل در نرم افزار ابتدا مدل سازی هندسی انجام می شود ، بعد از المان بندی بخش های مختلف سد خصوصیات مصالح آن به مدل اختصاص داده میشود . سپس نوع روش تعادل حدی انتخاب میشود که در این مقاله از روشMorgenstern – price استفاده شد . بعد از تعیین مراکز و شعاع گسیختگی سطوح لغزش آنها بصورت خودکار توسط نرم افزار رسم و سطح لغزش بحرانی معین میشود