سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا احمدیان مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سلمان سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

محدوده ارتباطی مشهد کلات یکی از نقاط حادثه خیز از لحاظ لغزشهای سنگی می باشد با توجه به شواهد موجود حدود ۲۵ کیلومتر از طول این مسیر را گردنه های خطرناکی تشکیل داده است که دراین مسیر سنگهای آهکی به صورت دیواره های قائم و تیغه هایی با یالهای تیز نمایان شده است این محدوده که خطر لغزشهای سنگی جدی تر از سایر نقاط منطقه بوده دراین پژوهش مورد مطالعه قرارگرفته است همچنین جهت ارزیابی کمی و کیفی از درجه و پتانسیل خطر لغزش سنگ دراین پژوهش با استفاده از نرم افزار Dips پایداری شیبهای سنگی مورد بررسی قرارگرفت با توجه به بررسی ها و برداشتهای ساختاری انجام شده شیب تند دامنه ها امتداد و جهت شیب لایه بندی و سیستم درزه ها از مهمترین عوامل ایجاد استعدادلغزشهای سنگی در مسیر می باشد به گونه ای که در برخی از قسمتهای مسیر لایه بندی و در برخی از قسمتهای دیگر سیستم درزه ها استعداد و احتمال لغزش را ایجاد می کنند.