سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا نمدچیان – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
آصف زارع – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
علی نمدچیان – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

بر اساس روش های مؤثر در حوزه فرکانس، هدف این مقاله استفاده از فرآیندی سیستماتیک، برای پیش بینی چرخه حدی سیستم های کنترل فازی TSKغیر خطی و مقایسه نتایج به دست آمده با سیستم های کنترل فازی دینامیکی است. سیستم کنترل TSK غیر خطی با استفاده از تابع توصیف کننده خطی می شود. بر طبق روش کلاسیک Parameter plane، پایداری سیستم خطی شده با پارامترهای قابل تنظیم بررسی می شود. با استفاده از TSK غیر خطی این فرآیند ممکن است با تعداد قوانین کمتری انجام گیرد. شبیه سازی های کامپیوتری تأثیرات این رویکرد را نشان می دهند.