سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدزین العابدین موسوی – دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی
نسترن واثق –
حسن فرخی مقدم –

چکیده:

این مقاله به بررسی پایداری سیستمهای تاخیرزمانی تعویقی و هم تراز می پردازد دراینجا از ایده نایکوئیست برای تحلیل شرایط پایداری استفاده می شود از آنجا که دراین روش معادله مشخصه از اهمیت ویژه ای برخوردار است با روش عددی و استفاده از تابع Lambert W راست ترین ریشه مشخصه تعیین میشود باجایگذاری ریشه بدست آمده درمعادله مشخصه و رسم نمودار نایکوئیست بررسی پایداری صورتمیگیرد همچنین دریکی از دومثال که درادامه آورده می شود محدوده ای ازتاخیر که سیستم درآن پایدار است مشخص می گردد.