سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا رازقی – استادیار ، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سازه های مهمی همچون سدهای خاکی , شیروانی ها ، راه ها ، محل های دفن زباله در ایران و در نقاط لرزه خیز جهان در معرض بارگذاری های احتمالی لرزه ای می باشند .عمده مطالعات انجام شده در ارتباط با رفتار استاتیکی و دینامیکی خاک ماسه ای به صورت آزمایشگاهی شامل سه محوری سیکلی ، ستون تشدید ، برش پیچشی می باشد . مطالعات در زمینه مدل سازی فیزیکی برای بررسی پایداری شیروانی ها وترانشه های ماسه ای عمدتا در حالت خشک انجام شده است و مدلسازی فیزیکی شیروانی ماسه اشباع ،کمتر انجام گرفته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی پایداری دینامیکی شیروانی ماسه ای در شرایط اشباع توسط میز لرزه می باشد . که در اینراستا ، مدلهای فیزیکی از شیروانی های خاکی با زاویه شیب مختلف ساخته شده و تاثیر زاویه شیب و تغیرات فشار آب حفره ای در حین بارگذاری بر روی پایداری شیروانی بررسی شده است. شیروانی های که به دلیل داشتن چسبندگی ظاهری در اثر وجود ۵ درصد رطوبت اولیه در حین ساخت آن ، با زاویه شیب بیش از زاویه اصطکاک داخلی خاک پایدار بوده اند , در حین اشباع شدن چسبندگی خود را از دست داده و ناپایداری موضعی در سطح شیروانی رخ می دهد