سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا موحدی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک
پیمان مصدق – محقق ارشد-گروه ساخت و تولید دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پایداری دینامیکی ماشینهای ابزار تحت تاثیر پارامترهای مختلفی ازجمله اثرات سرعت دوران می باشد این اثرات در ماشین کاری با سرعت بالا بصورت عبارت ژیروسکوپی در معادلات ظاهرمی شود که دراین تحقیق این عبارت با استفاده از تئوری تیرتیموشنکو استخراج گردیده است درادامه مدل ارتعاشی اسپیندل ابزار گیر و ابزار با استفاده از روش اجزا محدود تهیه شده سپس با عمال اثرات ژیروسکوپی پاسخ ارتعاشی سیستم مورد بررسی قرارگرفته است به کمک پاسخ فرکانسی بدست آمده است منحنی های پایداری سیستمنیز به دو روش بسط سری فوریه و ترکیب بسط سری فوریه و روش سعی و خطا استخراج و نتایج حاصله ازاین دو روش با یکدیگر مقایسه گردیده است. وارد کردن اثرات ژیروسکوپی برروی منحنی های پایداری درسرعتهای مختلف درفرزکاری نشان میدهدکه افزایش سرعت باعث کاهش عمق برش حدی در منحنی های پایداری می گردد.