سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر رهنماراد – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
رابعه نظری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق این است که علاوه بر بیان روشهای ژئوتکنیکی و بیولوژیکی با استفاده از خصوصیات برنامه plaxis اثر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی بر ضریب اطمینان بررسی گردد نتایج بررسی به سمت توصیه های کاربردی سوق داده شده است تاکنون در دامنه های جاده فارسیان =پنوحرکتهای دامنه ای مختلف به وقوع پیوسته است سطح آب زیرزمینی درناحیه لغزش به خاطر خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه بالا می باشد همچنین چشمه های متعددی درمنطقه و محل زمین لغزش مشاهده شد. متوسط بارندگی سالیانه ۶۷۱ میلی متر می باشد روانابحاصل از نزولات جوی از یک طرف و آب حاصل از چشمه ها از طرف دیگر در سطح شیبدار منطقه به صورت عمدتا زمین زراعی جریان یافته و با توجه به بافت سیلتی کلی لوم ناحیه لغزش و نفوذ پذیری کم بخشی از جریان آب در لایه های سطحی بصورت جریانهای زیرقشری عمل کرده و بخشی دیگر از آن به سفره آب زیرزمینی می پیوندد.