سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرناز روشان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
آرش بوچانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه گروه فیزیک
سیدمحمد الهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران گروه فیزیک

چکیده:

در این پژوهش به معرفی تودهCrSeدر فاز سولفید روی که کاربرد فراوانی درصنعت اسپینترونیک دارد پرداخته میشود. این ماده در این فاز یک نیمه فلز فرومغناطیس و دارای پلاریزیشن اسپینی صد در صد بدست آمده است. آزمایشات تئوری پایداری سیستم رویبلور انجام شد و ضرایب الاستیکی و ثابتهای کشسانی این توده که تایید کننده پایداری سیستم است، در حجم تعادلی بدست آمد. با توجه به اهمیت پلاریزیشن اسپینی در این مادهرابطه مغناطش با حجم سلول واحد بدست آمده است. شرایط بلوری که دارای پلاریزیشن بالا و سختی بلور به اندازه کافی باشد، نیز بررسی گردیده است