سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی عبدی چرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی معدن
مسعود چراغی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی معدن
سعید مهدوری – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی معدن

چکیده:

ایستگاههای مترو از جمله فضاهای زیرزمینی هستند، که در توسعه حمل و نقل شهری مورد توجه قرار گرفتهاند. با توجه به حفر این فضاهای زیرزمینی در مناطق شهری و در زمینهای ضعیف، تحلیل پایداری و انتخاب نوع نگهداری در مراحل مختلف ساخت و در دراز مدت حائز اهمیتمیباشد. در این مقاله ایستگاه میدان نقش جهان اصفهان با استفاده از مدلسازی و تحلیل عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. به منطور حفاری ایستگاه از روش اجرای سیستم پیشنگهدارنده با استفاده از لولههای قوسی فولادی استفاده شده است. در تحلیل پایداری ایستگاه میدان نقش جهان اصفهان، سیستم نگهداری با استفاده از معیارهای پایداری مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهایت سیستم نگهداری مناسب انتخاب شده است