سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عادل جاودانی نایینی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک
عسگر جانعلی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
میثم سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک

چکیده:

تحلیل و طراحی فونداسیون شمعی در خاک روانگرا درسالهای اخیر مورد توجه فراوانی قرارگرفته است به طور مثال: فین و همکاران ۲۰۰۲، عبدون و همکاران ۲۰۰۲ ، عبدون همکاران ۲۰۰۳ و باتاچاریا ۲۰۰۳ ، بولانگر ۲۰۰۵ رفتار شمع در خاک روانگرا با مفاهیم اندرکنش خاک – شمع مکانیزم های گسیختگی و پاسخ شمع سروکار دارد رفتار شمع در مناطق لرزه خیز به شدت متاثر از روانگرایی خاک می باشد درچنین خاکهایی مقاومت و سختی خاک به سبب افزایش فشار منفذی کاهش می یابد و شمع ممکن است جابجایی های قابل توجهی را تجربه کند درانی حالت شمع به شدت مستعد ترک خوردگی و حتی گسیختگی می باشد.