سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مقداد دریجانی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیدرضا مداح ساداتیه – عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله به بررسی پاسخ ساختارهای زمی نشناسی با روشهای اکتشافی الکترومغناطیسی پرداخته شده است. از جمله مزیتهای این روش میتوان به ارزان بودن و سریع بودن این روش نسبت به سایر روشها اشاره کرد. از جمله دیگر مزیتهامیتوان به گستردگی مطالعه اعماق مختلف در الکترومغناطیس اشاره کر . د در روشهای الکترومغناطیسی با پردازش و تجزیه و تحلیل میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ثبت شده توسط دستگاههای اندازه گیری میتوان به یک شبه مقطع از سطح زمین دست پیدا کرد. سه روش عمده در بین روشهای اکتشاف الکترومغناطیسی عبارتند ازGPR و VLF ، MT که در این مقاله معرفی شده اند و کارایی و قابلیت هر کدام در زمینه اکتشاف ساختارهای زمین شناسی به همراه ذکر مثال آورده شده است. به طور کلی خروجی در روشهای الکترومغناطیسی، یک شبه مقطع از تغییرات مقاومت ویژه لایه های زمین و متعاقبا.( رسانایی لایه ها است ( تلفورد و همکاران، ۱۹۸۹