سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمیل میرزاپور – کارشناس ارشد سازه
مهدیه شاهمردانی – کارشناس ارشد سازه
سعید تاریوردیلو – استادیار گروه عمران دانشگاه ارومیه

چکیده:

سازه های دریایی همانند سکوهای استخراج نفت و سازه هایی از این قبیل در معرض بارهای مختلفی ناشی از زلزله امواج دریا و غیره قرار می گیرند دراین مطالعه اثر زلزله روی سکوی دریایی با روشهای تحلیلی بررسی می شود جرم تجهیزات روی سکو به صورت جرم متمرکزی که فقط اینرسی انتقالی دارد در نظرگرفته شده و بار زلزله به شکل تحریک تکیه گاهی وارد بر پایه سازه تکیه گاه مدل می شود سپس معادله ارتعاشی حاکم بر سازه تحت بار زلزله با استفاده از روش آنالیز مودال بدست می آید از آنجایی که سازه مورد نظر در تماس با سیال می باشد نیروهای مختلفی به آن وارد می شود که این نیروها بصورت جرم افزوده به معادله ارتعاشی سازه اضافه می گردد. در انتها پاسخ سازه تحت بار زلزله و با اعمال جرم افزوده بررسی می شود.