سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا اکبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید تاریوردیلو – دانشیار دانشگاه ارومیه
چنگیز غیرتمند – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

تونل غوطه ور روشی نو برای عبور ازمسیرهای آبی می باشد باتوجه به منافع محیطی و اقتصادی که داردتوجه زیادی را به خودش جلب کرد هاست این مقاله به بررسی ارتعاش تونلهای غوطه ور تحت بارگذاری لرزه ای ناشی ازحرکت تکیه گاهی می پردازد همچنین تاثیر جرم افزوده ناشی ازارتعاش سازه درسیال رو مورد بررسی قرارمیدهد و دومقوله جرم افزوده دوبعدی و سه بعدی را ارزیابی می کند تاثیر همزمانی ارتعاش تکیه گاه ها را تحت بارگذاری لرزه ای بررسی میشود درانتها جابجایی و لنگر خمشی و دروسط دهانه تونل و برش درابتدای تونل برا یدو حالت مقایسه میشوند