سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامل قادر نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانش
محمد حسین کیانمهر – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهرا
محمد حسین امیر پور رستمی نژاد – دانشجوی کارشناسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه ت
عابدین ظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانش

چکیده:

امروزه مهمترین شاخص های زندگی بشر حفاظت از منابع تولید می باشد. بشر دریافته است که تبعات و پیامدها، خسارات ها و زیان های وارد شده به طبیعیت بمراتب بیشتر از بهره ای است که از آلودن محیط زیست دریافت می کند. با فرآوری کود گاوی می توان مقدار کربن آلی و ازت خاک را افزایش داده و خصوصیات فیزیکی خاک را اصلاح و عملکرد محصول را افزایش داد. ازت ماده مورد نیاز در طول دوره رشد گیاه می باشد به دلیل آبشوی بالای این ترکیب، کود پلت شده این امکان را بوجود می آورد که ازت به صورت تدریجی در طول رشد گیاه آزاد شود. برای بدست آوردن انرژی مورد نیاز پلت شدن د رایستگاه دای رولز، می توان از روش ازمایشی نیلسن و همکاران، (۲۰۰۹) (به روش قالب و سمبه) که برای تعیین کمیت انرژی مصرفی تولید پلت برای خاک اره و دیگر مواد زیست توده ارائه شده است، استفاده کرد. در این تحقیق برای آزمایش انجام شده جهت تولید پلت از قالب هایی با قطر های ۸٫۶ میلیمتر استفاده شد. و از سه سطح فشار (MPa 50،۱۰۰،۱۵۰) برای فشرده سازی و تولید پلت استفاده شد. تاثیر این پارامترها بر استحکام پلت های تولید شده با استفاده از دستگاه تست اینستران مورد بررسی قرار گرفت. و نتایج نشان داد که با افزایش قطر قالب ایتحکام پلت های تولید شده کاسته شده ولی با افزایش فشار استحکام پلت های تولید شده افزایش می یابد.