سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زیبا آقایی آرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
کامیار موقرنژاد –
فرید طالب نیا –

چکیده:

سه روش برای تبدیل انواع مواد سلولزی به گلوکز و بعد از آن تخمیر گلوکز و تولید الکل موجود است. هیدرولیز آنزیمی یک روش اساسی در تبدیل مواد لیگنوسلولزی به قندهای قابل تخمیر است زیرا هزینه مفید هیدرولیز آنزیمی در مقایسه با هیدرولیز اسیدی کمتر است. در طول هیدرولیز آنزیمی سوبسترای لیگنوسلولزی چندین فاکتور، فعالیت مخلوط سلولاز را محدود می‌کند در این تحقیق سعی گردید تا حالت بهینه پنج فاکتور شامل PH ، دما ،غلظت آنزیم ، غلظت باگاس و اندازه ذرات باگاس مشخص گردد. نتایج نشان می دهد که فرایند هیدرولیز در۵ PH=، در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد ، غلظت آنزیم ۲۰ FPU بر گرم باگاس، غلظت باگاس ۲۰ گرم در لیتر و اندازه ذرات باگاس بالای مش ۴۰ بهترین بازدهی را به همراه داشته است.