سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد خزایی – استاددانشگاه تهران
جعفر مساح – استاددانشگاه تهران
وحید ورطه پرور – دانشجوی کارشناسی ارشد
موسی ملکی – کارشناسی ماشین های کشاورزی

چکیده:

خشککنهای دوار رایج ترین محل کاربرد استوانه های دوار در کشاورزی و صنایع غذایی است. حرکت مواد در استوانه های دوار رفتار پیچیده ای است که در مجموع شامل سه مد حرکتی مختلف به نام های Slipping وCascading وCataracting می باشد. در خشککن های دوار، مقدار انتقال حرارت و جرم تحت تاثیر مد حرکتی مواد در داخل استوانه است. هدف از انجام این تحقیق مطالعه و بررسی تاثیر قطر، سرعت دورانی و درصدپرشدگی استوانه دوار بر انواع مدهای حرکتی و شرایط انتقال از یک مد به مد دیگر برای دانه های برنج می باشد. آزمایشها به صورت آزمایشگاهی و توسط سه استوانه به قطرهای ۳۰ ۲۰ و ۱۵ سانتیمتر انجام شده اند. نتایج نشان داد که در محدوده کاری دستگاه، در داخل استوانه کوچک مدCentrifuging مشاهده نشد