سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصباح سایبانی – استادیار،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی دریا
حامد کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید دهش – فارغ التحصیل کارشناسی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی دریا

چکیده:

در دهه های اخیر موج شکن های شکل پذیر و سکویی به منظور اقتصادی شدن ساخت موج شکن ها مطرح شده اند؛ با این حال هنوز روابط جامع و کاملی که برای طراحی این سازه ها باشد، ارائه نشده است. در این مقاله ابتدا پارامترهای مؤثر در پایداری موج شکنهای سکویی معرفی شده و در ادامه فرآیندهای تغییر شکل موج شکن سکویی در برابر این پارامترها و در نهایت واکنشهای هیدرولیکی جریان بر روی سازه در اثر برخورد موج با سازه مورد بررسی قرار می گیرد