سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا دیواندری – مهندسی تکنولوژی راه آهن و دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه
منصور قلعه نوی – دکتری رشته عمران سازه

چکیده:

امروزه در دنیا یکی از بهترین سیستمهای حمل و نقلی سیستم حمل و نقل ریلی می باشند و با توجه به سرعت بالای قطارها باعث شده است تا تغییراتی در سیستم سازه های ریلی که قطار روی آن حرکت می کند داشته باشیم که این امر خود را در سیستم روسازی جدید بنام روسازی بتنی نشان داده است که در مقاله حاضر ابتدا ضمن معرفی سیستم روسازی بتنی و با توجه به پیشینه روسازی کلاسیک و همچنین با ت وجه به آیین نامه های مرتبط با موضوع و استفاده از تجربیات و مطالعات انجام شده قبلی خصوصا انواع اسلب تراکهای اجرا شده در دنیا باعث شد تا یکمدل براساس امکانات اجرایی درداخل کشور تعریف شود و بررسی های لازم با درنظر گرفتن بارهای محوری وارده براساس ضوابط داخلی انجام گردد و بعد ازتحلیل براساس نرم افزارهای طراحی نتایج بدست آمده ارائه گردیده است.