سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی صدر ممتازی – دانشیار گروه مهندسی عمران- دانشگاه گیلان
میرعلیمحمد میرگذار لنگرودی – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه- دانشگاه گیلان

چکیده:

این مطالعه به بررسی پارامترهای دوام بتن های سبک حاوی EPS که شامل درصد های مختلفی از الیاف پلی پروپیلن می باشند می پردازد. در این خصوص، تاثیر حضور دانه های EPS و الیاف پلی پروپیلن در ماتریس بر پارامتر های پایایی بتن حاصل مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین تاثیرات استفاده از پوزولان های میکروسیلیس و خاکستر پوسته شلتوک برنج به عنوان جایگزین بخشی از سیمان مصرفی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس تغییر در مشخصات مکانیکی بتن های مورد بحث، در معرض محیط مخرب نمکی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آنست که حضور دانه های EPS در بتن سبب بروز دوام قابل قبول نمونه های بتنی در معرض محیط مخرب نمکی می باشد. لکن افزودن الیاف پلی پروپیلن به ماتریس بتن سبب متاثر شدن بتن های حاصل از محیط مخرب نمکی شده و کاهش در مشخصات مکانیکی را به همراه خواهد داشت.