سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله تبرئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
سعید ابریشمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدعلی رهگذر – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

خرابیهای گودبرداری ها درسالهای اخیر نشان میدهد که نیاز به مطالعه بیشتر در زمینه طراحی و ساخت سیستمهای نگهدارنده جانبی انعطاف پذیر موقت می باشد از این رو دراین مقاله به مطالعه گودبرداری محافظت شده با سیستم دوخت به پشت با استفاده از مدلسازی عددی پرداخته شده است ابتدا مدل عددی ساخته شده و صحت و دقت آن با مقایسه نتایج حاصله با نتایج سایر محققین اثبات گردیده و سپس اثر پارامترهای مکانیکی خاک برروی تغییر شکل جانبی و نشست سطح زمین به مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج بدست آمده منجر به معیارهای فنی برای طراحی و ساخت دیوارهای نگهدارنده به روش دوخت به پشت شده است.