سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا میرازگل تبارروشن – استادیارگروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
جواد واثقی امیری – دانشیارگروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسین شفیعی سیف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، موسسه آموزش عالی پردیسان فریدونکنار

چکیده:

امروزه یکی از روشهای اقتصادی و موثر در بهسازی ومقاوم سازی سازه های آسیب پذیر،استفاده از روشهای کاهش نیاز سازه می باشد. در این بین سیستم های اتلاف انرژی به دلیل اثر گذاری مطلوب وعموما سادگی در اجرا مورد توجه فراوانی قرار دارند ،یکی ازتجهیزات پرشماردراین سیستمها ،باد بندهای کمانش ناپذیرBRB) می باشد،که با اصلاح رفتارغیر خطی بادبند درناحیه ی فشاری میزان ظرفیت اتلاف انرژی را در خود افزایش می دهند.در این پژوهش با بهسازی یک ساختمان فولادی هشت طبقه به کمک باد بندهای کمانشناپذیر BRB) با استفاده ازانجام تحلیل دینامیکی غیرخطی به وسیله ی نرم افزارPERFORM 3D تلاش در بدست آوردن تاثیر استفاده از این نوع بادبند در کاهش تغییر مکان سازه ،کاهش اتلاف انرژی ناشی از رفتار غیرخطی در اعضای اصلی سازه و افزایش سطح عملکرد سازه بوده ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از باد بندهای کمانش ناپذیرBRB) باعث می شود درصد زیادی از اتلاف انرژی غیرخطی در این عضو اتفاق بیافتدوسهم سایر اعضا به طور چشم گیری کاهش پیدا کند و سازه در سطح عملکرد بهتری قرار گیرد