سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم نیازی – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

بتن یک ماده کامپوزیت است که استحکام فشاری بسیاربالایی دارد باتوجه بهکاربرد بسیارزیاد بتن درسازه های سدها و سازه های تاسیسات هسته ای و نظامی و احتمال انفجار و با هدف قرارگرفتن این تاسیسات با پرتابه هایی با سرعت بسیاربالا بررسی مقاومت آن تحت بارهای دینامیکی ضروری می باشد دراین مقاله سعی برآن بوده است که با مدلسازی بتن و پرتابه و شرایط ناشی از ضربه دروهله اول خواص بتن ها تحقیق شود و سپس با تغییر پارامترهای برخورد تاثیر این پارامترها سنجیده شود دراین مقاله تاثیر پارامترهای سرعت پرتابه هندسه و شکل پرتابه زاویه برخورد تحقیق وسیعی شده است که با مدل سازی های گوناگون و با تغییر یکی از این پارامترها و ثابت نگاه داشتن پارامتر های دیگر تاثیر تغییر آن سنجیده شود با توجه به مشکل بودن شبیه سازی سازه های بسیار پیچیده درنرم افزار LS-DYNA درشبیه سازی بعضی از حالات از فرضهای ساده کننده ای استفاده گردیده است بطورکلی با افزایش سرعت کاهش زاویه برخورد و شیب تند دماغه پرتابه درصد تخریب افزایش پیدا می کند.