سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

روح نواز شهناز – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

چکیده:

یک جلبک تک سلولی Chlorella vulgaris سبز غذایی استکه غنی از ترکیبات با ارزشی مثل پروتئین ۳۰-۵۰ درصد رنگدانه ها کربوهیدرات ها ویتامینها و اسیدهای چرب ضروری است این جلبک به صورت ماده افزودنی غذایی مکملهای غذایی و غذاهای سلامت در صنایع غذایی مورد استفاده قرارمیگیرد هدف ازاین مطالعه تولید ماکارونی غنی شده با مقادیر مختلف بیومس کلرلاولگاریس و مقایسه پارامترهای کیفی زمان پخت لعاب ، جذب آب بافت و رنگ خام و پخته درماکارونی غنی شده با ماکارونی استاندارد بود رنگ ماکارونی غنی شده پس از پخت تقریبا ثابت ماند افزایش در غلظت بیومس ۰٫۵-۲درصد باعث افزایش استحکام ماکارونی شد آنالیز حسی ماکارونی غنی شده با جلبک نیز نشان داد که از نظر پانلیست ها از مقبولیت بیشتری نسبت به ماکارونی شاهد برخوردارند بنابراین استفاده از بیومس جلبک میکروسکوپی می تواند کیفیت حسی و تغذیه ای ماکارونی را افزایش دهد بدون اینکه روی ویژگیهای بافت و پخت آن تاثیر بگذارد.