سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هیرش مسعودنیا – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
افشین اقبال زاده – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
علی اکبر زینتی زاده – استادیار
مرتضی افتخاری –

چکیده:

رودخانه هابه منزله رگهای حیاتی خشکی هستند و همواره برای انسان اهمیت بسیارزیادی داشته اند کیفیت آب رودخانه ها به واسطه فاضلابهای صنعتی کشاورزی و شهری همیشه درمعرض خطراست دراین مطالعه تاثیر فاضلابهای ورودی به رودخانه و همچنین تاثیر بندهای درون رودخانه ای برپارامتر کیفی آن مورد بررسی قرارگرفت درداین تحقیق پارامترهای DO ، BOD ، COD ، EC ، PH و … اندازه گیری شدند نمونه گیری ها درمحدوده شهرکرمانشاه صورت گرفت تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که مقادیر DOوBOD دربسیاری از نقاط رودخانه خارج از محدوده استاندارد بوده و بندهای درون رودخانه ای مقدار DO را تاحدودی افزایش و مقادیر COD,BOD را کاهش میدهند.