سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا ابراهیمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
حسین مسعودیان – کارشناس ارشد برنامهر یزی مدیریت و آموزش محیط زیست
علی قادری – کارشناس ارشد برنامهر یزی مدیریت و آموزش محیط زیست

چکیده:

هیدروکربورهای نفتی ازعمده ترین آلاینده های اکوسیستم های آبی و خاکی درسراسردنیا محسوب گردیده و مطالعه برروی روشهای ساده سریع و ارزان قیمت جهت کاهش آنها ضروری می باشد مدیریت زیست محیطی پساب درعملیات بهره برداری و فراروش نفت و گاز به دلیل حجم آلودگی گسترده آن چالشی جدی درصنعت نفت به شمار می رود دراین پژوهش به بررسی کمی و کیفی پارامترهای پساب درمنطقه عملیاتیکرنج و پارسی آغاجاری پرداخته شده و مشکلات و راهکارهای مناسب مورد بررسی قرارگرفته است پژوهش حاضر سعی بران دارد که ابتدا شناختی اولیه از آلاینده های موجود ارایه دهد سپس آشنایی مختصری با سیست مهای جمع آوری تصفیه و بازیافت صورت گیرد این پژوهش ضمن معرفی مهمترین پارامترهای پساب دراین منطقه که عبارتندازروغن جامدات معلق کدورت اکسیژن خواهی شیمیایی و اکسیژن خواهی زیستی به بررسی تاثیر این پارامتر ها برمحیط زیست پرداخته و سپس روشهای تصفیه آنها را مورد مطالعهقرار داده است