سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا مرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
امیر مصطفی پور – استادیار، استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

یکی از روشهای مهم جوشکاری، روش قوس الکتریکی با الکترودتنگستن یاTIGمی باشد. از اشکالات عمده این روش، قابلیت اتوماسیون پایین این فرایند است که در این روش جوشکاری باید بهصورت دستی صورت گیرد. این مسئله در استفاده از این فرایند درسیستم های تولید اتوماتیک مشکلاتی را ایجاد می کند و به دلیل دستی بودن فرایند، جوشکاری به صورت یکنواخت صورت نگرفته و از کیفیت جوشکاری کاسته می شود. با این وجود در صنعت از این روش برای جوشکاری آلومنیم، فولاد ضد زنگ، منیزیم، تیتانیم و … استفاده می گردد. در این مقاله برای جوشکاری قوس الکتریکی تنگستن یک بازوی جوشکاری اتوماتیک طراحی و ساخته شده است که سرعت جوشکاری آن با میکرو کنترلر، کنترل می شود. سپسدر شرایط مختلف جوشکاری مانند انواع سرعت پیشروی، شدت جریان و دمای پیش گرم آزمایشات عملی صورت گرفته و مقدار استحکام کششی، سختی و اعوجاج مستقیما اندازه گیری شد. هدف از این مقاله، بررسی تجربی تاثیر پارامترهای ورودی جوش در جوشکاری قطعات فولاد ضد زنگ ۳۰۴ و بهینه سازی فرایند می باشد. برای این کار به روش رویه پاسخ ۱ و برای سه متغییر شدت جریان، سرعت پیشروی تورچ و دمای پیش گرم طراحی آزمایشات انجام گرفته و جوشکاری در شرایط مختلف آزمایشی انجام گرفت. سپس با استفاده از این اطلاعات تجربی، نتایج پارامترهای ورودی بر روی خواص مکانیکی از قبیل استحکام، سختی و تغییر شکل زاویه ای قطعات جوش که ناشی از تنش های حرارتی است بررسی شده و بهینه سازی پارامترهای ورودی انجام گرفت. برای بهینه سازی از روشهای آماری رویه پاسخ استفاده شده است. متغییرهای بهینه سازی شدت جریان، سرعت پیشروی تورچ و دمای پیشگرم می باشد. خروجی نیز خواصمکانیکی از قبیل استحکام، سختی و تغییر شکل قطعات می باشد.