سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین مجیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی
مسعود علیزاده – استاد یار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدرضا رحیمی پور – دانشیارو عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
حمید دهاقین – کارشناس پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

پوشش نانو ساختار زیرکونیا پایدار شده با ایتریا به کمک فرآیند پلاسما اسپری بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکلHX) اعمال شد. سه گروه نمونه برای پوشش دهی آماده سازی شدند و بررسی کاهش نرخ تغذیه به میزان ۵۰ % و کاهش ضخامت به میزان ۵۰ % بر روی میزان استحکام چسبندگی نمونه ها بر اساس استاندارد ۶۳۳ASTM صورت پذیرفت. همچنین به منظور تحلیل نتایج بدست آمده به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM) از مقطع عرضی نمونه ها تصویر برداری شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که کاهش نرخ تغذیه باعث افزایش استحکام به میزان قابل توجه و همچنینکاهش کرنش به ازاء اعمال مقدار نیروی مشخص خواهد شد. بررسی تصاویر تهیه شده به کمک میکروسکوپ الکترونیروبشی نشان داد که کاهش نرخ تغذیه باعث همگن تر شدن پوشش و همچنین بیشتر شدن نسبت ذرات ذوب شده نسبت به ذرات ذوب نشده خواهد گردید که این نتایج میتواند افزایش استحکام به دلیل کاهش نرخ تغذیه را تایید کند و بهبود خواص پوشش در حین عملکرد در دماهای بالا و تحت تنش های سیکلی را پیش بینی نماید