سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیداحسان علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امین رضا نقره آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز
سیدایمان علوی – کارشناس مکانیک

چکیده:

ناپایداری عملگرهای الکترواستاتیکی دوسرگیردار درابعادنانو با استفاده از روش تجزیه ادومین اصلاح شده دراین تحقیق مورد مطالعه قرارگرفته است خیز تیز و ولتاژ الکتریکی درحالت ناپایداری که از پارامترهای اساسی در طراحی عملگرهای الکتروستاتیکی محسوب میشوند دراین تحقیق استخراج می شوند درمدلسازی های نیروهای الکتروستاتیکی که برعملگر اعمال میشوند اثرمیدان الکتریکی جانبی نیز لحاظ می شود دربررسی نانوعملگر درحالتی که ولتاژ الکتریکی اعمال نمی شود خیز تیر و نیروی کازیمیر درحالت ناپایداری که از پارامترهای اساسی در طراحی عملگرهای الکتروستاتیکی دراین حالت محسوب می شوند نیز استخراج می شود طول بیشینه تیر و حداقل فاصله اولیه بین تیروصفحه به عنوان پارامترهای مهم دراین حالت نیز تعیین می گردد دراین تحقیق ملاحظه می شود که با افزایش اثر میدان الکتریکی جانبی ولتاژ الکتریکی درحالت ناپایداری کاهش می یابد اما خیز تیر در حالت ناپایداری افزایش می یابد. همچنین ملاحظه میشود که با افزایش اثرنیروهای درون مولکولی کازیمیر ولتاژ الکتریکی و خیزتیردرحالت ناپایداری کاهش می یابد.