سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیداحسان علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امین رضا نقره آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز
سیدایمان علوی – کارشناس مکانیک

چکیده:

ناپایداری عملگرهای الکترواستاتیکی دوسرگیردار درابعادنانو دراین تحقیق مورد مطالعه قرارگرفته است خیز تیر و نیروی کازیمیر درحالت ناپایداری که از پارامترهای اساسی در طراحی عملگرهای الکتروستاتیکی محسوب می شود با استفاده از روش عددی رانگ – کوتاه استخراج می شود دربررسی نانوعملگر درحالتی که ولتاژ الکتریکی اعمال نمی شود طول بیشینه تیر و حداقل فاصله اولیه بینتیروصفحه به عنوان پارامترهای مهم دراین حالت استخراج می گردد دراین تحقیق ملاحظه می شود که با افزایش نیروهای درون مولکولی کازیمیر ولتاژ الکتریکی و خیز تیر در حالت ناپایداری کاهش می یابد.