سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل مهدی تبار – کارشناس ارشد عمران-سازه
احسان شعبان زاده – عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خزر محموآباد

چکیده:

برای طراحی اقتصادی یک سیستم سازه ای فضاکار، لازم است پارامترهای متعددی از جمله عمق سازه، توپولوژی، نوع اتصالات، ابعاد شبکه ها، و فواصل تکیه گاه ها بطور صحیح انتخاب شوند. در این بررسی با استفاده از یک روش چند مرحله ای، با متغیر قرار دادن یک پارامتر و ثابت فرض نمودن بقیه پارامترها، به بررسی تغییرات وزن سازه ( عنوان ملاک اصلی در طرح اقتصادی سازه) در دهانه های مختلف پرداخته می شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد استفاده از توپولوژی مورب مربع با فواصل تکیه گاهی بزرگتر می تواند نقش موثری در اقتصادی شدن طرح ایفا کند.