سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی نژادابراهیمی – موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز
ابوالحسن جهانسری – شرکت توزیع برق تبریز
محمدحسین ظریفی – دانشگاه تبریز

چکیده:

گسترش شبکه های توزیع و انتقال انرژی یکی از مهمترین نمود های توسعه یافتگی یک کشور می باشد که می توان با کنترل مناسب این شبکه ها باعث افزایش راندمان در خطوط قدرت شد. که یکی از روش های کنترلی که امروزه مورد توجه است استفاده از تکنولوژی Power Line Carrier در این صنعت است. هدف اصلی ما در این مقاله بررسی پارامترهای موثر در خط انتقال ق د رت و قابلیت ها و محدودیت های آن و روش های تزریق اطلاعات در خط انتقال قدرت و نحوه ایزوله کردن خطوط قدرت و شبکه و مصرف کننده برای جلوگیری از ایجاد اختلال در سیستم می باشد و بررسی حساسیت پارامتر های سیستم به نویزها و سایر اختلالات موجود در محیط طبیعی است. که برای این کار از روش های مختلف مدل کردن خطوط انتقال بهره برده و با انجام محاسبات سعی بر به دست آوردن پارامتر های خط انتقال قدرت می نمایم