سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علی نقی ضیائی – استادیاران دانشگاه فردوسی
کاظم اسماعیلی –
حسین انصاری –

چکیده:

کمبود آب درمناطق خشک و نیمه خشک ازمشکلات عدیده جوامع بشری است از انجا که رودخانه های مناطق کم باران معمولا خشک بوده و یا آب پایه بسیارکم دارد استفاده از این پتانسیل ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق مدلی ازمایشگاهی ازسازه جمع آوری جریان و شبکه زهکشی برای انحراف جریان ساخته شد و درآن میزان جریان انحرافی با شبکه زهکشی با فواصل و عمقهای متفاوت متاثر از دبی های مختلف جریان اصلی رودخانه مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد مقدار جریان انحرافی رابطه مستقیم با دبی ورودی بالا دست دارد و با افزایش فاصله بین زهکش ها کاهش تعدادزهکش های موثر دبی هرزهکش افزایش می یابد بطوریکه با کاهش تعدادزهکش ها موثربه نصف دبی کل ۳۵درصد کاهش می یابد دبی زهکش ها درطول محیط متخلخل روندی نزولی داشته و دردبی های اندک جریان اصلی دبی زهکشهای انتهایی به صفر می رسد.