سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی محدث صدیق – دانشجویی کارشناسی ارشد، دانشگاه مالک اشتر
خداد واحدی – استادیار،گروه مهندسی مکانیک دانشگاه امام حسین
احمدرضا خوگر – استادیار، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله نفوذ کامل پرتابه اجیوال درهدف بتنی نازک بررسی شده است.بااستفاده ازنرم افزار ls-dyna رفتار دینامیکی هدف بتنی درمقابل نفوذپرتابه شبیه سازی شده است. برای رسیدن به نتایج مورد نظر ، برخورد یک پرتابه فولادی به هدف بتنی مدل سازی شده است وضمن محاسبه سرعت باقیمانده پرتابه ، نتایج بدست آمده بانتایج تجربی مقایسه شده است .برای مدل کردن بتن ازمدل جانسون هولمکویست استفاده شده است. این مدل برای شبیه سازی بتن درشرایطی که بتن تحت تاثیر تغییرشکل های بزرگ وفشارهای بالا قراردارداستفاد می شود. درادامه بررسی،تاثیر اثر مقاومت فشاری بتن، تغییرات نوک پرتابه وجرم پرتابه درسرعت باقیمانده درنفوذ دراهداف بتنی شبیه سازی شده است. بررسی نتایج بدست آمده نشان دهنده تطابق قابل قبول، بین نتایج شبیه سازی عددی ونتایج تجربی می باشدکه بیانگر قابلیت مدل جانسون هولمکویست برای انجام شبیه سازی می باشد