سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح اله جاودان – کارشناس ارشد مهندسیمعدن
شکراله زارع – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
اسماعیل فصیحی – کارشناسی ارشد مهندسی معدن

چکیده:

یکی ازمهمترین تصمیمات درمراحل اولیه طراحی تونلهای قطار شهری تصمیم گیری در مورد تکی یا دوقلو بودن تونل می باشد نتیجه این تصمیم علاوه بر تغییراتی کهدرطرح ایستگاه های موجود در مسیر پروژه ایجاد می نماید برروی اجرا هزینه ها و زمان ساخت پروژه موثر بوده و برهزینه ها تجهیزات و تاسیسات حین بهره برداری نیز تاثیر گذار خواهد بود انجام صحیح این تصمیم گیری و انتخاب گزینه برتر مستلزم بررسی همه جانبه شرایط پروژه و درنظر گرفتن تمام پارامترهای موثر دراین زمینه می باشد این پارامترها را می توان در دو دسته کلی شامل پارامترهای حین اجرا درزمان ساخت مسیر مترو و حین بهره برداری بررسی نمود. دراین مقاله به معرفی این پارامترها پرداخته شده و به عنوان ماطلعه موردی پارامترهای بررسی شده جهت مقایسه دو گزینه تونلی تکی یک تونل با قطر حدود ۹ متر و دوقلو دو تونل موازی با قطرهای حدود ۶/۵ متر در طراحی انجام شده برای پروژه خطA متروی قم و نتیجه آن که انتخابتونل تکی برای این پروژه می باشد ارائه شده است.