سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی اعلمی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
لیلا ملکانی – دانشجوی دکتری عمران آب دانشگاه تبریز
سمیرا رومیانفر – کارشناس ارشد عمران آب سازه های هیدرولیکی

چکیده:

پدیده فرسایش و انتقال رسوبات یکی از پیچیده ترین مسائل هیدرودینامیک می باشد که در مطالعات طرحهای آبی از اهمیت بسیاری برخوردار است هریک از فرایندهای سه گانه فرسایش ، انتقال و رسوبگذاری می توانند مشکلات بسیاری را بوجود بیاورند پیش بینی صحیح و دقیق مقدار رسوب می تواند نقش بسزایی در فایق امدن بر مشکلات وافر رسوب داشته باشد دراین تحقیق مدل هوشمند سیستم فازی – عصبی تطبیقی جهت بررسی پارامترهای موثر بر مقدار رسوب روزانه در حوضه آبریز لیقوان چای واقع در استان آذربایجان شرقی ارائه گردیده است برای این منظور داده های هیدرولوژیکی همچون دبی جریان بارش درجه حرارت و رسوب به هفت دسته ترکیبی از آنها تقسیم کرده و در نهایت بهترین ترکیب تعیین گردید. همچنین نتایج سیستم فازی عصبی تطبیقی مذکور با نتایج به دست امده از شبکه های عصبی مصنوعی مقایسه شده است نتایج این مقایسات نشان میدهد که دقت مدلسازی فازی – عصبی تطبیقی نسبت به شبکه عصبی بیشتر است.