سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نادرپور – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
عباس نادرپور – کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت
سیدروح اله حسینی واعظ – دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان

چکیده:

امروزه استفاده از کامپوزیت های FRP بعلت مزایای متعدد آن ها نظیر نسبت مقاومت به وزن زیاد مقاومت بالا در برابر خستگی دوام زیاد در مقابل خوردگی و رفتار اورتوتروپیک تبدیل به یک تکنیک مقاوم سازی رایج گردیده است تقویت خمشی تیرهای بتن آرمه با چسباندن لایه های FRP به سطح خارجی آنها صورت می پذیرد که درنتیجه آن ظرفیت ممان خمشی عضو افزایش می یابد مدهای شکست اصلی تیرهای تقویت شده با FRP شامل گسیختگی و تسلیم FRP جداشدگی صفحات FRP از تیر و شکست فشاری بتن می باشد مساله قابل تامل در تحقیقات گسترده انجام شده در ارتباط با تقویت اعضای خمشی با FRP آن است که در آنها خصوصیات مصالح و پارامترهای هندسی به عنوان کمیتهای قطعی لحاظ شده و طبیعت تصادفی چنین متغیرهایی به حساب آورده نشده اند. دراین مقاله ۱۰ متغیر طراحی موثر برظرفیت خمشی تیرهای تقویت شده با fRP درنظر گرفته شده و توزیعهای احتمالاتی مرتبط با آنها فرض شده اند.